Sürdürülebilir Turizm Politikası

Sürdürülebilir Turizm Politikası
 
Paşapark Selçuklu Otel
Sürdürülebilir Turizm Eylem Planı ve Organizasyon Şeması
&
Sürdürülebilir Turizm Standartları ve Operasyon Prosedürleri
 
 
Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz:
Ersin ÇELİKKANAT
+905335068106
 
 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MESAJIMIZ
 
2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturan Paris Anlaşması, 2015 yılında Paris’te düzenlenen BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı’nda kabul edilmiştir. COP 21’de, 2020 sonrası için ilk kez küresel ölçekte bütün ülkeler sera gazı emisyon azaltımı taahhüdünde bulunmuşlardır. Anlaşma, 5 Ekim 2016 itibariyle, küresel sera gazı emisyonlarının %55’ini oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması koşulunun karşılanması sonucunda, 4 Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Paris Anlaşması, kabulünün üzerinden 1 yıl geçmeden yürürlüğe giren ilk küresel anlaşmadır.
Anlaşma, insan kaynaklı sera gazı salınımlarının neden olduğu küresel sıcaklık artışını uzun vadede, sanayileşme öncesi döneme kıyasla 2 santigrat derecenin altıyla sınırlamayı hedeflemekte; bu konuda 1,5 santigrat dereceyi yakalamanın önemine dikkat çekmektedir. Ayrıca, Paris Anlaşmasıyla ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadeleye “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler” ilkesi çerçevesinde katkıda bulunmaları hususu teyit edilmiştir.
Anlaşma, insan kaynaklı sera gazı salınımlarının neden olduğu küresel sıcaklık artışını uzun vadede, sanayileşme öncesi döneme kıyasla 2 santigrat derecenin altıyla sınırlamayı hedeflemekte; bu konuda 1,5 santigrat dereceyi yakalamanın önemine dikkat çekmektedir. Ayrıca, Paris Anlaşmasıyla ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadeleye “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler” ilkesi çerçevesinde katkıda bulunmaları hususu teyit edilmiştir.
Ülkemiz, Paris Anlaşması’nı, 22 Nisan 2016 tarihinde, New York’ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza Töreni’nde 175 ülke temsilcisiyle birlikte imzalamış ve Ulusal Beyanımızda Anlaşma’yı gelişmekte olan bir ülke olarak imzaladığımız vurgulanmıştır.
Paris Anlaşması 7 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış olup, iç hukuk onay süreci tamamlanmıştır. Anlaşma onay belgesi, ulusal beyanımızla birlikte, 11 Ekim 2021 tarihinde BM Sekretaryası’na tevdi edilmiştir.
Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ülkemizin 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefi ilan edilmiştir. Türkiye, turizmin arz kaynakları olan doğal, kültürel ve sosyal unsurlardan koruma-kullanma dengesini göz önünde bulundurarak faydalanmak ve bu unsurları riske atmadan gelişmelerini ve küresel ölçekte tanınmalarını sağlamak amaçlarıyla ulusal sürdürülebilir turizm standartlarını ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği halinde geliştirmek adına gayret göstermektedir.
 
Paşapark Selçuklu Hotel seyahatlerinizi düşlediğinizden daha fazla keyif alacağınız şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olan, kusursuz bir ev sahibidir. Bunu sağlarken de, kuruluşundan itibaren çevreye ve sosyal çevresine duyarlı bir tesis olmayı kendine hedef edinmiş, sürdürülebilir turizmin gerekliliğine inanmış, bulunduğu sosyal çevrede de bu farkındalığı arttırmayı hedeflemiştir. Bu nedenle çok çeşitli konu ve alanlarda çalışmalar yapmış ve halen sürdürmekte olduğu çalışmaları ek uygulamalar ile geliştirmeye çalışmaktadır. Yönetimin yapıcı desteği, çalışanların bilinci ve yerel yönetimlerle işbirliği halindeki tavrı, bu konuya gösterdiği hassasiyetin en önemli göstergeleridir.
Bu doğrultuda; Paşapark Selçuklu Hotel olarak, faaliyetlerimiz ve etkileri hakkında paydaşlarımızı şeffaf ve etkin bir şekilde bilgilendirmek, özel önem atfettiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu doğrultuda senelik dönemlerle yayınlamayı hedeflediğimiz sürdürülebilirlik raporları şeffaf ve hesap verebilir bir organizasyon olmak adına yararlandığımız önemli bir araç konumunda olacaktır.
“Sürdürülebilir turizm ve kalkınma konusunda sorumluluklarımızın bilincinde ve kararlıyız. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, kültürümüz, değerlerimiz ve etik ilkelerimiz ile bu sorumluluklarımızı yerine getirmek için adımlar atıyoruz.
 
KURUMSAL PROFİLİMİZ
 
2016 yılında kapılarını misafirlerine açan Paşapark Selçuklu Hotel bugün de aynı yüksek motivasyon ile siz kıymetli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Modern mimari anlayışı ile üst kalite ürünler kullanılarak tasarımlanan eşsiz odaları ve lobisi, Anadolu misafirperverliği ile gücüne güç katarak eşsiz bir ürün arzı ile pazarda yerini almaktadır yerini almaktadır.
Paşapark Selçuklu Hotel markası olarak, konaklama endüstrisinin kendine özgü dinamiklerini kullanmadaki tecrübesinin yanı sıra Konya şehrinin tarihi ve mistik yapısını da yanına alarak geliştireceği projeler ile başta bölge ekonomisine sağlayacağı katkıların yanında çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetlerinde de yer almayı ilke edinmektedir.
 
 
Gerek iş amaçlı gerekse gezme görme amaçlı Konya şehrini ziyaret eden kıymetli misafirlerine sıra dışı bir konforun yanı sıra fevkalade güzel odaları ile ev sahipliği yapan Paşapark Otelleri, Konya Şehrinde emsali olmayan bir ürün arzında bulunarak, uluslararası markalar ile yarışabilecek bir marka olmayı hak etmektedir.
İnanıyoruz ki Paşapark Markası güzel ülkemizden dünyaya yayılan Kervansaray - Han geleneğinden gelen birikimi ve gücünü de arkasına alarak tüm dünyada tanınır olmayı başaracaktır.
Güzel şehrimiz Konya’da, şehrimizi hak ettiği güzellikte temsil edecek markalarımız ile çıktığımız yolda siz kıymetli misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtiriz.

KALİTE YÖNETİMİ
 
Paşapark Selçuklu Hotel kalite odaklı bir yönetim anlayışı ile misafirlerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine en etkili şekilde cevap verebilmeyi ve bunu süreklilik haline getirmeyi ilke edinmiştir.
Günümüzün sürekli gelişen ve değişen dünyasında ihtiyaçlar ve beklentiler de paralel bir hızla yükselmekte ve çeşitlenmektedir. 
Kurmuş olduğumuz Kalite Yönetim Sistemi ile misafirlerimize verdiğimiz hizmet kalitesini sürekli geliştirerek, memnuniyet seviyesini en üst düzeye çıkarmak, çevresel duyarlılığı arttırarak doğal hayatın korunmasını desteklemek, misafirlerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlayarak kazaların ve tehlikeli durumların önüne geçmek, gıda güvenliği ile hizmet anlayışında mükemmele ulaşmak hedeflenmektedir.
 
KALİTE POLİTİKAMIZ
 
Paşapark Selçuklu Hotel olarak; Çevre Yönetim Sisteminin, İş Sağlığı ve Güvenliğinin, Gıda Güvenliğinin ve Müşteri Memnuniyetinin kalitenin ayrılmaz unsurları olduğunun bilinciyle:
 • İşveren ile çalışanlarımız arasında karşılıklı güven, sevgi ve saygıyı oluşturmak,
  Bu duyguları hizmetlerimizin her aşamasında uygulayacağımız kalite prensibi ve sürekli iyileştirme ilkesiyle birleştirmek,
  Misafirlerimizi odak noktası kabul etmek,
  Tüm çalışanların katılımı ile misafir memnuniyetinin arttırılması için sürekli çaba harcamak,
  İş kazalarını ortadan kaldıran emniyetli, temiz ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak,
  Çalışanlar arası karşılıklı güveni, anlayışı ve iletişimi arttırmak,
  Fikir alışverişini kolaylaştırmak ve bütün çalışanların katılımı ile takım ruhunu geliştirmek,
  Çalışanların sürekli eğitimini ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak,
  Sürekli olarak kalitenin geliştirilmesi için çaba harcamak,
  Kalite anlayışımıza uyan tedarikçilerle çalışmak,
  Fayda maliyet analizi yapılarak yeni teklifler hazırlamak,
  Maliyetlerin kalitenin ana unsurlarından olduğu sürekli bilinecek, bu çalışmaların doğal sonucu olarak maliyetlerin düşmesi, karlılığın yükselmesi, çalışanlar için istihdam güvencesinin artmasını sağlamaktır.
 
İşletme kalite politikası, Kalite Yönetim temsilcisi ve üst yönetim tarafından hazırlanıp yayınlanmış olsa da, Paşapark Selçuklu Otel’de görevli tüm personel tarafından bilinmek ve benimsenmek zorundadır. Taahhüt ederiz.
 
PERSONEL KATILIMI
 
Biz Farkındayız!
 
Yıllık eğitim programları doğrultusunda çalışanlarımıza Çevre Danışmanımız tarafından yılda bir kez Çevre Eğitimi verilmektedir. Ayrıca eğitimler; Doğal Kaynakların Tüketimi, Atıklar Hakkında Bilgilendirme ve Azaltmak, Tehlikeli Atıklar Hakkında Bilgilendirme, Enerji Tasarrufu, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Hakkında Bilgilendirme, Kimyasal Kullanım Hakkında Bilgilendirme vs. 
Eğitimler iç ve dış eğitimler olarak gerçekleşmektedir. Otel içerisindeki yetkili yöneticilerimiz ve danışman firmamız tarafından periyodik olarak verilen eğitimlerle tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca tedarikçi firmalarımızdan kimyasal eğitimleri alınarak kimyasal tüketiminin standardizasyonunu sağlamak doğrultusunda kimyasal kullanan çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi sağlanmıştır. Bitkisel Atık Yağ Firmasından Atık Yağların çevreye zararlarının ve toplanmasının önemini içeren eğitimler ile bilinç arttırılmıştır.
Tesisimiz tarafından misafirlerimizin, personellerimizin ve tesis çevresindeki doğal yaşam ve insan hayatının herhangi bir yangın durumunda zarar görmesini engellemek için çalışmalar yürütülmektedir.
Bu kapsamda;
 • Çalışanlarımıza yangın eğitimi verilmektedir.
  Yangın tatbikatları yapılmaktadır.
  Acil Durum Ekipleri oluşturulmuştur.
  Yangın hidratlarının, yangın tüplerinin ve ekipmanlarının bakımları düzenli olarak yapılmaktadır
 
 
MİSAFİR KATILIMI
 
Siz de farkındasınız!
 
Paşapark Selçuklu Hotel olarak “Misafir Odaklılık” temel prensibimizdir. 100% misafir memnuniyeti hedefiyle hareket etmekte, onların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması için tüm gayretimizle çalışmaktayız.
 
Hizmet sektöründe üretim ve tüketimin eş zamanlı gerçekleşmesi nedeniyle hataların oluşması kaçınılmazdır. Ancak hizmet hatalarının başarılı bir şekilde telafi edilmesi; şikâyetlerin varlığından haberdar olunması, bu şikâyetlerin yönetimi ile ilgili hızlı çözüm üreten ve adalet olgusuna dayalı süreçlerin oluşturulması, personelin ve misafirlerimizin bu süreçlerle ilgili bilgilendirilmesi ve bu süreçlerin etkin bir şekilde uygulanmasıyla mümkün olacaktır.
 
Misafirlerimiz otelde kalış süresince ya da otelden ayrıldıktan sonra şikâyetlerini bildirebilirler. Etkin bir misafir geri bildirim süreci takibi için internet üzerinden kullanmış olduğumuz yazılım aracılığıyla misafirlerimizin çevrimiçi sitelere yapmış olduğu yorumlar tek bir platformdan takip edilebilmekte ve cevaplanabilmektedir. Bu geri bildirimler ilgili bölüm yöneticileri tarafından takip edilmekte, toplantılarımızda değerlendirilmekte ve iyileştirici faaliyetler belirlenmektedir.
 
2023 yılı itibariyle hayata geçirdiğimiz çevrimiçi anket sistemimiz, anket kökenli kâğıt atık kavramının ortadan kalkmasına yardımcı olmuştur. Misafirimizin kalışı süresince tarafımıza bildirdiği şikâyet ve talepler Misafir İlişkileri Yönetimi programımız aracılığıyla kaydedilmektedir. Misafirimizin sonuçtan memnuniyeti, isteğin cevaplanma süresi gibi performans kıstasları bu sistem üzerinden takip edilmektedir.
ÇEVRE YÖNETİMİ
 
Turizmin ülke ekonomilerine, kültürel ve toplumsal gelişmeye olan etkileri, özellikle gelişmekte olan ülkeler için büyük bir fırsat olarak görülmektedir. Zaman içerisinde, turizmin çevre üzerinde yarattığı tahribatın da, en az olumlu etkileri dikkate alınması gerektiğinin farkına varılmıştır. Turizmde gelişme ancak sürdürülebilir olması halinde gelecekte de var olabilecektir.
 
Paşapark Selçuklu Hotel olarak sürdürülebilir turizm proje ve uygulamalarımızda; doğal çevrenin, bitki ve hayvan varlıklarının, tarihi ve kültür miraslarının korunmasının ve turizmde sürdürülebilir gelişmenin altyapısını kurarken, sürdürülebilirliğin elde edilmesinde en önemli unsurların başında gelen ortak bilinç ve anlayışı da yaratmayı hedeflemekteyiz.
 
Çevresel etkilerimizin farkında olarak gerekli önlem ve aksiyonların alınması için çaba göstermekteyiz.
 
ENERJİ YÖNETİMİ
 
Sürdürülebilirlikle ilgili en önemli adımlardan biri enerji verimliliğini sağlamaktır. Öncelikle enerji kullanımı ölçülerek sorunlar belirlenmeli ve olası tasarruf alanları tespit edilmelidir. Düşük tüketimli ekipmanlar ve sistemler tercih edilmelidir. Otomasyon yönetimi ve izleme kaynakları kullanarak uzun vadeli iyileşme sağlanmalıdır. Otelimizde bakım, gözetim ve izleme yoluyla enerji tasarrufları sürekli analiz edilmektedir.
 
Turizm sektöründe enerji, işletmelerin maliyetlerinin önemli bir bölümün oluşturmakta ve işletmelerin kârını büyük ölçüde etkilemektedir.  Paşapark Selçuklu Hotel, odalarında ‘’Energy Saver Sistemi’’ kullanılmaktadır. Böylece misafir odada olmadığı zaman elektrik sistemi boşuna çalışarak enerji tüketmez.
 
Otel genel aydınlatması, dış aydınlatması, süs aydınlatması, ofis ve koridor aydınlatmasında en tasarruflu ve uzun ömürlü olan LED aydınlatma kullanımına geçilmiştir. Otel kat koridorlarımızda bulunan fotoselli sistemler sayesinde ise ihtiyaç olmayan durumlarda enerji sarfiyatı en aza indirilmeye çalışılmakta ve sonuç alınmaktadır.
Elektrikli araçlar için otelimizin parkına 2 adet şarj istasyonu yerleştirilmiş olup fosil yakıtların tüketimini ve karbon ayak izimizi azaltmak için alternatif sunulmaktadır.
 
SU KAYNAKLARI
 
Su, özellikle de temiz su, dünya üzerindeki sınırlı doğal kaynakların en önemlilerindendir. İşletme olarak, su kullanımlarımızı kontrol altına almak ve tasarruf yöntemleri oluşturmak sürekli hedeflerimizdendir. Bu hedefimize ulaşmak için tüm su kaynaklarımızın kullanım miktarlarını ölçerek aylık ve yıllık olarak etüt çalışmaları yapmaktayız.
 
Otelin genel alan ve odalarındaki tüm musluklar kullanıcı tarafından ayarlanabilir ve kontrol edilebilir olarak takılmış olup bu sayede misafir memnuniyetini etkilemeden suyun daha tasarruflu kullanılması sağlanmıştır.
 
Otelimiz oda ve ortak kullanım alanlarında bulunan sifon sistemlerinin ortalama su kullanım miktarları üzerlerinde belirtilerek farkındalık yaratılmış, banyo ve duş alanlarına uyarı ve bilgilendirme mesajları eklenmiş, musluk başlıkları ise su kullanımını azaltacak şekilde değiştirilmiştir.
 
Otelimiz ayrıca aylık olarak kullanılan enerji miktarını su, elektrik ve doğalgaz olarak düzenli tablolar ile kayıt etmekte ve konaklayan misafir sayısına göre oranlayıp titizlik ile takip etmektedir.
 
Aşağıdaki görselde geçtiğimiz yıla ait elektrik su ve doğalgaz kullanım miktarlarımız belirtilmiştir;
 

2023 yılında ise ortalama olarak % 3 enerji tasarrufu hedeflenmektedir.
SORUMLU SATIN ALMA
 
Paşapark Selçuklu Hotel olarak satın alma, hammadde tedariki ve diğer mal ve hizmetlerin tedariki olmak üzere iki süreçte gerçekleşiyor.
 
Sorumlu satın alma uygulamalarımızın bir parçası olarak Tedarikçi Yönetimi kapsamında, hammadde tedariki gerçekleştirdiğimiz firmalar satın alma departmanımız tarafından değerlendiriliyor.
 
Satın alma sözleşmelerimiz sorumlu tedarik ilkelerimizi içermektedir.
 
Tüm yasal düzenlemelere uyum gösteren tedarikçiler ile çalışıyoruz.
 
Uygulamakta olduğumuz Entegre Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri kapsamında tedarikçilerimizi bizimle büyümeye ve gelişmeye teşvik ediyoruz.
 
Tedarikçi seçimlerinde 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi olması ve gıda tedarikçilerimizin ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi olması tercih önceliğimizdir.
 
Satın alımlarımızı tamamını yakın bölgelerden yapmaktayız. Böylece tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmekte ve bölge çalışanları desteklenmekteyiz.
 
 
SOSYAL VE KÜLTÜREL FALİYETLERİMİZ
 
2021 ve 2022 yıllarında, Ulusal kanal olan Star TV’de yayınlanan Vahe ile Mutluluk programında, Konya’nın Yöresel yemekleri olan, Bamya Çorbası, Konya Kavurma Pilavı, Zerde tatlısı, İrmik Tatlısı, Topalak yemeği tanıtımları yapıldı.
 
2021 ve 2022 tarihlerinde Konya’da yapılan Gastrofest etkinliklerinde, Konya Yöresel Coğrafi işaretli ürünler çalışmaları ve sunumlarında aşçılarımız görev aldılar.
2021 ve 2022 yıllarında, LÖSEV işbirliği ile Lösemili çocuklara Yeni Yıl etkinliği düzenledik. Proje kapsamında yıl içerisinde çalışanlarına ücretsiz konaklamalar sağladık.
Farklı Kültürlere Ve farklı Kimliklere, farklı coğrafyalardan gelen insanlara saygı duyuyoruz. Farklılıkların değer yaratacak bir olgu olduğuna inanıyoruz. 2022 yılında Konya Büyük Şehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz 7 farklı ülkeden misafir grupları ağırladığımız Erasmus değişim programı ile farklı kültürlere ait yemekleri çalışan ve misafirlerimizin ortak çalışması ile hazırlayıp tadım ve tanıtımlarını gerçekleştirdik.        
 
2022 yılı aralık ayında Konya’da düzenlenen Şeb-i Arus haftası tarihlerinde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Grafik Tasarım Bölümü ile yürüttüğümüz çalışmada, Mevlana Sözleri Temalı Afiş Sergisi düzenledik.
2021 yılı içerisinde, Mozaik Ustası, sanatçı Eyüp ASLANTAŞ’ın mozaik sergisini gerçekleştirdik.
2022 yılında Sanatçı Hadiye GÜLLÜOĞLU işbirliğinde Rölyef sergisi gerçekleştirdik.
Konya’da kutlanan Şivlilik Çocuk günü için temin ettiğimiz şekerlerimizi SOBE (Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı) işbirliği ile yaptık.
SOBE Vakfını yerinde ziyaret edip, iş birliğimizi nasıl artırabileceğimiz konuları ile ilgili görüşmeler yaptık.
 

ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI


Çocuk Koruma Politikasını, Paşapark Otelleri ailesi olarak, çocukların otel sınırları içerisinde yapılan tüm faaliyetlerden ve bu faaliyetlerle ilgili tüm otel içi ve dışı katılımcılardan kaynaklanabilecek her türlü istismar veya cinsel istismar zararlarından korunması için çocuklara verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak kabul ederiz. Politikamız, Paşapark Otelleri Yönetimi başta olmak üzere çalışanlarımızı, misafirlerimizi, ziyaretçilerimizi ve otel sınırları içerisine herhangi bir sebepten dolayı gelen tüm misafirlerimizi kapsar. Çocuklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin bilinçli, eğitimli ve duyarlı çalışanlarla mümkün olduğunu bilir ve çalışanlarımızı bu konularda eğitiriz. Çocuklara saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşır, herhangi bir durum ve davranış nedeniyle olumsuz etkilenmemeleri için gerekeni yaparız. Tüm çalışanlarımızı ve otelimize herhangi bir sebeple gelen tüm misafirlerimizi Çocuk Koruma Politikamızdan haberdar ederiz. Çocuklara, otel sınırları içerisinde ve restoranda ebeveynlerinin izni alınmadan herhangi bir ikram da bulunulmaz. Çocuklarla iletişim sırasında meydana gelebilecek fiziksel etkileşimlerde, kültürel davranışlarımıza aykırı davranışlar veya itme, vurma gibi uygunsuz güç kullanımı yapılmaz. Herhangi bir çalışanımız, misafirimiz, ziyaretçimiz ve tedarikçimiz tarafından çocuklara yapılan ve çocuk istismarı olarak görülen şüpheli davranışlardan derhal otel yönetimine bilgi verilir. Çalışma yaşı, mevzuata uygun olup, çocuk işçi çalıştırmayız. Yalnızca, faaliyet alanımıza uygun okullardan stajyer öğrenci bulundururuz.
Herkesin, tüm çocukların ve gençlerin refahını artırma, onları güvende tutma ve onları koruyacak şekilde uygulama yapma sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Bunlara ek olarak “Save The Children and Child Protection” Politikasını benimsiyor ve konu ile ilgili çalışanlarımızı bilgilendiriyoruz.
 
ATIK YÖNETİMİ
 
Paşapark Selçuklu Hotel olarak uyguladığımız Atık Yönetimi Sistemimizde öncelikli amacımız atık miktarını azaltmak, oluşan atıklarımızı iyi yöneterek çevreye en az zarar ile bertarafını sağlamak ve geri kazanılabilir olanları tekrar kazanmaktır.
 
Geri Kazanılabilir Atıklar
 
Atık üretimimizi azaltmak için çeşitli çalışmalar yapıyor, misafirlerimizi ve çalışanlarımızı geri dönüşüm programına katılmaya teşvik ediyoruz.
Cam, kâğıt, yağ, plastik ve yiyecek atıklarının geri dönüşümü için çeşitli bölümlerinde ayrıca ofis alanlarında atık ayrıştırma kapları bulunduruyoruz.
Misafir alanlarında da atık ayrıştırma kovaları bulunduruyoruz. Ayrıştırdığımız bu atıkların geri dönüşümü için ilgili firmalarla çalışıyor ve takibini yapıyoruz.
Kâğıt tüketimimizi azaltmak için mümkün olduğunca yazışmalarımızı ve duyurularımızı mail ortamında yapıyoruz. 2023 yılında öncelikli hedefimiz oluşan kâğıt, plastik, cam ve metal atık miktarını azaltacak önlemler almak ve oluşan atıkları doğru şekilde ayrıştırarak geri dönüşümünü sağlamaktır.
 
Aynı zamanda mutfak bölümümüzde Cook Plus markasının plastik içermeyen %100 geri dönüşümlü doğal çöp torbalarını kullanıyoruz.
Misafirlerimize otelimizde uyguladığımız Atık Yönetim Sistemi ile ilgili bilgilendirme yaparak; onları da atık miktarını azaltma ve oluşan atıkları ayrıştırma konusunda teşvik ediyoruz.
Tehlikeli Atıklar;
Tesisimizde oluşan tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamaktayız. Atıklar, geçici depolama alanında saklanarak daha sonra lisanslı firmalar tarafından bertaraf edilir.
 
Kızartma amacı ile kullanılan bitkisel yağlarımız Polar Madde Ölçüm Cihazı ile serbest polar madde yüzdeleri ölçülerek değişimi yapılmaktadır. Polar madde değeri yüksek çıkan bitkisel atık yağlarımız, geçici olarak tehlikeli atık alanımızda depolanmakta ve daha sonra geri dönüştürülmek üzere lisanslı firmaya teslim edilmektedir.
 
Atık piller için tesisimizin farklı noktalarında Pil Toplama istasyonları oluşturulmuştur. İstasyonlarda toplanan piller geri dönüştürülmek üzere lisanslı firmaya teslim edilmektedir.